Er det lov å tenne bål på fjellet før snøen har kommet?


Test deg selv i hvor mye du vet om allemannsretten! Alle som tar quizen og registrerer seg kan vinne et telt fra Fjällräven til en verdi av 6000 kroner.

TA QUIZEN HER

Det er juni og du er på tur med hunden din. Har du lov til å la hunden løpe fritt eller må den være i bånd?


I perioden 1.april til 20.august er det båndtvang, og hunden må gå i bånd. Noen steder er det utvidet båndtvang så sett deg inn i lokale bestemmelser. Er det ikke båndtvang kan den gå løs, men eier må likevel ha kontroll over hunden.

Neste spørsmål
Spørsmål 1 av 9

Du setter opp telt 50 meter fra et bebodd hus. Har du lov til å sette opp telt så nærme der noen bor?


Friluftsloven pålegger alle som ferdes i naturen en generell plikt til å opptre hensynsfullt og varsomt. Vi må ta hensyn til eier, naturmiljø og andre. Dette innebærer blant annet at vi ikke kan slå opp telt nærmere bebodd hus eller hytte enn 150 meter.

Neste spørsmål
Spørsmål 2 av 9

Du er ute og går. Hvis du går over den nysådde åkeren kommer du fortere fram. Har du lov til å ta denne snarveien?


En kornåker er dyrket mark, altså innmark. I innmark kan du ferdes til fots i den tiden marken er frosset eller snølagt, men ikke mellom 30.april og 14.oktober.

Neste spørsmål
Spørsmål 3 av 9

Hva er forbudt å gjøre i skogen mellom 15.april og 15.september?


Friluftsloven pålegger alle som ferdes i naturen en generell plikt til å opptre hensynsfullt og varsomt. Vi må ta hensyn til eier, naturmiljø og andre. Dette innebærer blant annet at vi IKKE kan gjøre opp i ild i skogmark mellom 15.april og 15.september.

Neste spørsmål
Spørsmål 4 av 9

Er det greit å legge igjen matpapir i naturen?


Friluftsloven pålegger alle som ferdes i naturen en generell plikt til å opptre hensynsfullt og varsomt. Vi må ta hensyn til eier, naturmiljø og andre. Dette innebærer blant annet at vi IKKE kan kaste papir og annet søppel på veier og i terrenget. Husk prinsippet om sporløs ferdsel.

Neste spørsmål
Spørsmål 5 av 9

Har du lov til å dra opp og fortøye båten din hvor du vil i norsk natur?


Allemannsretten sier at du har lov til å ro og padle fritt på sjøen, innsjøer og i elver. Man kan dra opp eller fortøye båten hvor man vil, bortsett fra brygger som andre eier.

Neste spørsmål
Spørsmål 6 av 9

Hva er viktig å huske på når man sykler på veier og stier i skogen?


Allemannsretten sier at du har lov til å sykle på veier og stier i skog og mark, og de fleste steder i fjellet, men det er viktig å ta hensyn til andre og tilpasser deg etter de du møter på din vei. Noen steder er det forbudt å sykle, men da står det som oftest skilt om dette.

Neste spørsmål
Spørsmål 7 av 9

Har du lov til å fiske i sjøen uten fiskekort?


Allemannsretten gir deg rett til å fiske etter saltvannsfisk hele året, både fra båt og fra land, men kun for eget bruk. Skal du fiske etter innlandsfisk i innsjøer og elver må du de fleste steder ha fiskekort. For barn under 16 år er fiskekort gratis.

Neste spørsmål
Spørsmål 8 av 9

Har du lov til å plukke så mye bær og sopp du vil i naturen?


Allemannsretten sier at du har lov til å plukke med deg så mye bær og sopp du vil og ta med deg hjem. Plukk og spis sopp du bare er helt sikker på ikke er giftig, og vis hensyn til naturen og andre du møter på din vei. Merk at i Nordland, Troms og Finnmark er det helt spesiell regler for å plukke multer.

Bli med i trekningen!
Spørsmål 9 av 9